Phyto-Panmol Teknolojisi

PHYTO-PANMOL® Teknolojisi doğal besin kaynaklarından biyoaktif özellikte doğal-besin kompleks vitaminlerini ayrıştırabilen biyoteknolojik bir sistemdir. Bu teknoloji tüm Avrupa ve Amerika’da patentlenmiş tek biyoteknolojik üretim sistemi teknolojisidir. Bu biyoteknolojik devrimi dünyada ilk kez gerçekleştiren Avusturya menşeili Ökopharm / vis vitalis GmbH firması olmuş ve 1980 yılından beri faaliyet gösteren araştırma-geliştirme merkezi "Mikrobesin Enstitüsü" ile koordineli olarak doğal besin kompleksi formundaki, standardize patentli PHYTO-PANMOL® vitaminlerini geliştirip ürünlerinde kullanmaya başlamıştır. PHYTO-PANMOL®; biyoteknolojik üretici firma Ökopharm / vis vitalis GmbH'ya ait bir patenttir.

Özellikle son zamanlarda Amerikan piyasasında "tam besin vitaminleri"nin (whole food vitamins) yaygınlaştığını görmekteyiz. Bu tür ürünlerin içerisinde de doğal besin kompleks vitaminleri bulunmasına rağmen, içeriğindeki bioaktif etken maddeler günlük alınması gereken oranların çok çok altında (genellikle < %10 ) kalmaktadır. Amaç vitamin ve mineralleri doğal besin kompleksi formunda ve günlük alınması gereken doz seviyelerinde almak olduğundan, doğal besin kaynaklarından biyoaktif özellikte doğal-besin kompleks vitaminlerini ayrıştırabilen biyoteknolojik sisemlere ihtiyaç duyulmuştur.

PANMOL®-Vitaminleri, quinoa (kinoa) filizleri, acerola kirazı, dunaliella yosunu ve soya fasülyesi filizlerinden ayrıştırılarak elde edilen ve tüm vitaminleri (12 Vitamin ve Provitamin A) doğada bulundukları formda içeren doğal besin kompleksi şeklindeki vitaminlerdir. Sentetik vitaminlerin aksine; PANMOL®-Vitaminleri, suda ve yağda çözünebilen temel 13 vitaminin (A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11, B12, C, D ve E vitaminleri) dışında, organik bağlı ve biyolojik olarak aktif olan ve tahıl, buğday filizi gibi son derece besleyici gıda maddelerinde bulunan diğer bileşikleri de içerirler. Böylece sentetik vitaminlere göre hem çok daha faydalı, hem de vücuda optimal biyoyararlanım (en uygun yararı) sağlar durumdadırlar (Thiel, RJ., 2000). Örneğin;

PANMOL®-C Vitamini'nin diğer izole sentetik vitaminlerden farkı doğada bulunduğu formda olması ve flavonoid ile birlikte çeşitli bağ yapılarını da içermesidir. Bu durum, PANMOL®-Vitaminleri'ni benzersiz yapan özelliklerdendir.

PANMOL®-E Vitamini sadece tokoferol değil aynı zamanda doğadaki tokotrienolleri de içermektedir. Bu durum diğer vitaminlere oranla, PANMOL®-Vitaminleri'nin antioksidan etkisini yaklaşık iki kat artırmaktadır.

Ne için PANMOL®-Vitaminlerine ihtiyaç duyarız?

➢ Genel bir canlılık
➢ Güçlü vizyon
➢ Sağlıklı büyüme ve güçlü kemikler
➢ Üreme gücü
➢ Güçlü bir bağışıklık sistemi
➢ Yüksek verimlilik
➢ Güçlü sinirler

Kimler PANMOL®-Vitaminlerine ihtiyaç duyar?

➢ Büyüme çağındaki çocuklar
➢ Sağlıksız beslenen çocuklar
➢ Büyüme çağındaki gençler
➢ Sağlıksız veya tek yönlü beslenen insanlar
➢ Fiziksel olarak aktif insanlar
➢ Hamileler ve emzikliler
➢ Bağışıklık sistemi zayıflığı olanlar
➢ Yaşlı insanlar

Yeni Nesil Vitaminler