PHYTO-PANMOL® Teknolojisi

PHYTO-PANMOL® Teknolojisi doğal besin kaynaklarından biyoaktif özellikte doğal mikrobesinleri ayrıştırabilen biyoteknolojik bir sistemdir. 1980li yıllardan beri faaliyet gösteren NUTROPIA PHARMA GmbH / vis vitalis GmbH firması araştırma-geliştirme merkezi "Mikrobesin Enstitüsü" ile koordineli olarak doğal besin kompleksi formundaki, standardize patentli PHYTO-PANMOL® vitaminlerini geliştirip ürünlerinde kullanmaya başlamıştır. PHYTO-PANMOL®; biyoteknolojik üretici firma NUTROPIA PHARMA GmbH / vis vitalis GmbH'ya ait bir patenttir.

Doğal besin kaynakları tohumları doğada gerçekleştiği şekilde filizlendirilip, sonrasında kurutma ve öğütme işleminden geçer. Böylece doğal PANMOL vitaminleri elde edilir.

Bu üretim prosesinde aşağıdaki mikrobesinlerce zengin besin kaynaklarından faydalanılır:

Aserola kirazı
Ay çiçeği
Kinoa filizleri
Blakeslea trispora

PANMOL kelimesi “Tam Molekül” anlamındadır. PANMOL-C Vitamini örneğine bakılırsa; sadece Askorbik asit halkasından oluşmaz, molekülün bütününü içerir. Bu sayede biyoyararlanımları oldukça yüksek olur.

PANMOL Vitaminleri’nin özellikleri:

Doğal kompleksler
Biyolojik olarak aktifler
Vücutta daha uzun süre kalıcılar
Biyoyararlanımları oldukça yüksek

PANMOL®-E Vitamini sadece tokoferol değil aynı zamanda doğadaki tokotrienolleri de içermektedir. Bu durum diğer vitaminlere oranla, PANMOL®-Vitaminleri'nin antioksidan etkisini yaklaşık iki kat artırmaktadır.

Neden PANMOL® Vitaminlerine ihtiyaç duyarız?

Genel bir canlılık
Güçlü vizyon
Sağlıklı büyüme ve güçlü kemikler
Üreme gücü
Güçlü bir bağışıklık sistemi
Yüksek verimlilik
Güçlü sinirler

Neden PANMOL® Vitaminlerine ihtiyaç duyarız?

Büyüme çağındaki çocuklar
Sağlıksız beslenen çocuklar
Büyüme çağındaki gençler
Sağlıksız veya tek yönlü beslenen insanlar
Fiziksel olarak aktif insanlar
Hamileler ve emzikliler
Bağışıklık sistemi zayıflığı olanlar
Yaşlılar