Değerlerimiz
D

Hiper Farma her zaman değer odaklı bir şirket olmaya özen göstermiştir. Bu yolda tüm çalışanlarıyla beraber faaliyet gösterdiği alanlarda saygınlık ve güvenilirlik sembolü olmayı amaçlamakta ve bunun için benimsediği kurum değerlerine çok önem vermektedir.

1. Önce İnsan Sağlığı
İnanmadığımız ve benimsemediğimiz hiçbir ürünü sadece ticari amaç güderek ticarete konu etmeyiz. Amacımız önce insan sağlığına faydalı olmaktır.

2. Önemli Sermayemiz İnsan Kaynağı
Mutlu, araştırmacı ve girişimci ruh ile çalışan ve aidiyet duyguları yüksek olan çalışanlara sahip olmayı amaçlarız. Ailemizin en önemli sermayasinin insan kaynağı olduğunu unutmaz ve unutturmayız.

3. Bilginin Gücü
Her zaman doğru, bilimsel ve güncel bilgi sunumuna önem veririz. Bu anlamda iş ortaklarımızı, çalışanlarımızı ve toplumumuzu doğru bilgi ile bilinçlendirmenin gücüne inanırız.

4. Yaşam Kalitesi
Yaşam kalitesinin artması ile insanların huzur ve mutluluğunun doğru orantılı olduğuna inanır ve her durumda çalışanlarımızın ve hizmet verdiğimiz toplumumuzun yaşam kalitesini yükseltmeyi kendimize amaç ediniriz.

5. Çevre Koruma Bilincimiz
Sürdürülebilir bir yaşam için sürdürülebilir bir çevre olmalı. Bunun için çevre bilincimizi her geçen gün daha üst seviyelere taşıyarak, insanları daha bilinçli bir hale getirmek için emek veriyoruz.