“Her zaman Her yerde ve Her konuda önce İnsan Sağlığı”

  • No products in the cart.

Agilent Teknolojisi

Hiper Farma

Agilent Technologies, araştırma-geliştirme, üretim ve kalite kontrol süreçlerinde yapılan doz, stabilite, biyoyararlanım, biyoeşdeğerlilik ve stres testlerinde numulerdeki her bir vitamin ve minerale ait biyoaktif etken maddenin analizini tam ve doğru bir şekilde yapan teknolojik sisteme sahiptir. Dünya çapında bir test ve ölçüm merkezi haline gelmiş olan Agilent Technologies,110 ülkede müşterilerine test ve ölçüm konusunda hizmet vermektedir.

Agilent ICP-MS 7500C ve HPLC 1100 serisi

Agilent Technologies Amerikan Agilent ICP-MS 7500C ve HPLC 1100 serisini kullanmaktadır. Böylece, Agilent teknolojileri ile özellikle kombine sıvı preparatlarda vitamin ve minerallerin doğru bir şekilde analiz edilmesini zorlaştıran, test sonucunu bozan olumsuz tüm değişkenler ve çapraz-reaksiyon faktörlerinin de üstesinden gelinmektedir. Bu da ürünlerin içeriğinde bulunan etken maddelerin miktarlarını raf ömürleri sonuna kadar koruduklarını ve belirtilen uygun saklama koşullarında saklandıkları sürece etkinliklerini sürdürdüklerinin göstergesidir.

 

Ürünlerin üretimleri esnasında ve sonrasında, tüm raf ömürleri boyunca, Agilent teknolojisi kullanılarak kaliteleri güvence altına alınmaktadır. Ürünün içeriğindeki her bir bioaktif etken maddenin değişik ısı, ışık ve nem koşullarında analizi gerçekleştirilmekte ve böylece raf ömrü boyunca etkinliğini sürdürüp sürdüremeyeceği belirlenmektedir. Ayrıca bu teknoloji sayesinde ürünler doz, stabilite ve biyoyararlanım testlerine tabi tutulup; sonuçların istenilen özellikte olması durumunda ürünlere onay verilmektedir.