Özellikle okul çağındaki çocuklarda dikkat eksikliği, konsantrasyon problemleri, odaklanma sorunları ve aşırı hareketlilik gibi durumlar sıklıkla gözlemlenmektedir. İnositol, Kolin, Vitamin ve Mineraller içeren formülüyle bitkisel takviye sağlar…

Hyper SuperMap Liquid

Çocuğumda konsantrasyon sorunu var… Dikkat eksikliği ve öğrenme bozukluğu var… Odaklanmakta güçlük çekiyor…

Detaylı İncele

Çocuğumda konsantrasyon sorunu var.. Dikkat eksikliği ve öğrenme bozukluğu var.. Odaklanmakta güçlük çekiyor.. Çok hareketli olduğu için yerinde duramıyor.. gibi şikayetler son zamanlarda ebeveynler tarafından çokça kullanılır oldu. Çocukların ve adölesanların büyüme ve gelişmesinde beslenmenin rolü oldukça önemlidir. Yetersiz beslenme sonucunda; belli başlı mikrobesinlerin eksikliklerinin oluşması sonucunda yukarıda bahsedilen şikayetler kaçınılmazdır. Bu sebeple günlük diyetimizde yeterli ve dengeli bir şekilde vitamin, mineral ve eser element alımlarına önem verilmelidir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) okul çağı çocuklarında oldukça sık rastlanılan nöropsikiyatrik bir bozukluktur.

Okul çağı çocuklarında DEHB prevalansı % 3-5 arasındadır.

DEHB teşhisi konulabilmesi için;

  • Birkaç ortamda kendini gösteren çok az sayıda bulgu yerine,
  • Birçok ortamda kendini gösteren birçok bulguya ihtiyaç var. (ev ve okul gibi)
  • Belirtilerin süresi en az altı ay olmalı


*“Odaklanma” sorunu ile birlikte diğer DEHB bulgularından en az beşi ile ilgili sıkıntıları birçok ortamda yaşamalısınız.

 

DEHB TÜRLERİ


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun üç ayrı türü vardır:

  • Dikkat Eksikliğinin Önde Olduğu Tip: Dikkat eksikliği belirtileri ön plandadır. Diğer iki belirti (hiperaktivite ve dürtüsellik) ya yoktur ya da dikkat eksikliği kadar şiddetli değildir.

  • Aşırı Hareketliliğin ve Dürtüselliğin Önde Olduğu Tip: Hareketlilik ve dürtüsellik belirgin olarak mevcuttur. Dikkat eksikliği belirtileri, dürtüsellik ve hareketlilik kadar şiddetli değildir.

  • Birleşik Tip:Dikkat Eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerinin tümünün tanı alacak kadar şiddetli biçimde olduğu, en sık görülen tiptir.