“Her zaman Her yerde ve Her konuda önce İnsan Sağlığı”

  • No products in the cart.

PHYTO-PANMOL TEKNOLOJİSİ

Hiper Farma

PHYTO-PANMOL® Teknolojisi, doğal besin kaynaklarından biyolojik olarak aktif, doğal mikrobesinlerin elde edilmesini sağlayan patentli bir teknolojidir.

1980li yıllardan beri faaliyet gösteren Ökopharm / Vis Vitalis GmbH firması Araştırma-Geliştirme merkezi, “Mikrobesin Enstitüsü” ile birlikte çalışarak doğal besin kompleksi formundaki yüksek kalitede patentli PHYTO-PANMOL® vitaminlerini geliştirip ürünlerinde kullanmaya başlamıştır. PHYTO-PANMOL®; biyoteknolojik üretici firma Ökopharm / Vis Vitalis GmbH’ya ait bir patenttir.

Doğal PANMOL vitaminleri, doğal besin kaynaklarından tohumların doğada gerçekleştiği şekilde filizlendirilip, kurutma ve öğütme işlemi sonrasında elde edilirler. Bu üretim prosesinde aşağıdaki mikrobesinlerce zengin besin kaynaklarından faydalanılır:

  • Aserola kirazı
  • Kinoa Filizleri
  • Ay çiçeği
  • Blakeslea trispora

PANMOL VİTAMİNLERİ: GÜNLÜK VİTAMİN İHTİYACINI KARŞILAMANIN EN DOĞAL YOLU!

PANMOL kelimesi “Tam Molekül” anlamındadır. PANMOL®-C Vitamini sadece Askorbik asit halkasından oluşmaz, molekülün bütününü içerir. Bu sayede biyoyararlanımları oldukça yüksek olur.

PANMOL®-E Vitamini sadece tokoferol değil aynı zamanda doğadaki tokotrienolleri de içermektedir. Bu durum diğer vitaminlere oranla, PANMOL®-E-Vitamini’nin antioksidan etkisini yaklaşık iki kat artırmaktadır.

PANMOL Vitaminleri’nin özellikleri:

1. Doğal kompleksler
2. Biyolojik olarak aktifler
3. Vücutta daha uzun süre kalıcılar
4. Biyoyararlanımları oldukça yüksek

Neden PANMOL® Vitaminlerine ihtiyaç duyarız?

1.Yüksek vücut direnci
2.Güçlü sinirler
3.Güçlü bir bağışıklık sistemi
4.Sağlıklı gelişim

5.Sağlıklı büyüme ve güçlü kemikler
6.Üreme gücü
7.Yüksek verimlilik

Kimler PANMOL® Vitaminlerine ihtiyaç duyar?

1.Büyüme çağındaki çocuklar & gençler
2.Sağlıksız veya tek yönlü beslenen çocuklar & yetişkinler
3.Vücut direnci düşük olanlar
4.Fiziksel olarak aktif insanlar

5.Hamileler ve emziren anneler
6.Bağışıklık sistemi zayıf çocuklar & yetişkinler
7.Yaşlılar