“Her zaman Her yerde ve Her konuda önce İnsan Sağlığı”

  • No products in the cart.

PHYTO-PANMOL TEKNOLOJİSİ

Hiper Farma

PHYTO-PANMOL®  Teknolojisi, besin kaynaklarından biyolojik olarak aktif mikrobesinlerin elde edilmesini sağlayan patentli bir teknolojidir.

1980’li yıllardan beri faaliyet gösteren Ökopharm / Vis Vitalis GmbH firması Araştırma-Geliştirme merkezi, “Mikrobesin Enstitüsü” ile birlikte çalışarak besin kompleksi formundaki patentli PHYTO-PANMOL® vitaminlerini geliştirip ürünlerinde kullanmaya başlamıştır. PHYTO-PANMOL®; biyoteknolojik üretici firma Ökopharm / Vis Vitalis GmbH’ya ait bir patenttir.

PHYTO-PANMOL®  vitaminleri, besin kaynaklarından tohumların doğada gerçekleştiği şekilde filizlendirilip, kurutma ve öğütme işlemi sonrasında elde edilirler. Bu üretim prosesinde aşağıdaki besin kaynaklarından faydalanılır:

  • Aserola kirazı
  • Kinoa Filizleri
  • Ay çiçeği
  • Blakeslea trispora

PANMOL kelimesi “Tam Molekül” anlamındadır. PANMOL®-C Vitamini sadece Askorbik asit halkasından oluşmaz, molekülün bütününü içerir. PANMOL®-E Vitamini sadece tokoferol değil aynı zamanda doğadaki tokotrienolleri de içermektedir.

PHYTO-PANMOL TEKNOLOJİSİ