“Her zaman Her yerde ve Her konuda önce İnsan Sağlığı”

  • No products in the cart.

Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyonumuz

Hiper Farma

“Önce İnsan Sağlığı” ilkesiyle toplumun sağlık alanındaki ihtiyaçlarına yenilikçi, kaliteli ve etkinliği yüksek ürünleri ile alternatif çözümler sunmayı amaçlamak.

Benimsediğimiz doğal ve organik ürün konseptiyle sürdürülebilir bir yaşam ve sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşması için öncülük yapmaya çalışmaktır.

Vizyonumuz

Hiper Farma

Bilgi, birikim ve deneyimlerimizi yenilikçi teknolojilerimiz ile harmanlayarak sağlık sektöründe fark yaratan, kaliteli ve güvenilir ürünler üreten, değişime ve gelişime ayak uydurarak istikrarlı bir şekilde büyümeyi hedef edinmiş lider firmalardan olmak.

Önce İnsan Sağlığı

İnanmadığımız ve benimsemediğimiz hiçbir ürünü sadece ticari amaç güderek tüketicinin kullanımına sunmayız. Amacımız her daim önce insan sağlığına faydalı olmaktır.

Önemli Sermayemiz İnsan Kaynağı

Mutlu, araştırmacı ve girişimci ruh ile çalışan ve aidiyet duyguları yüksek olan çalışanlara sahip olmayı amaçlarız. Hiper Farma ailesi olarak en önemli sermayemizin insan kaynağı olduğunu unutmaz ve unutturmayız.

Bilginin Gücü

Her zaman doğru, bilimsel ve güncel bilgi sunumuna önem veririz. Bu anlamda iş ortaklarımızı, çalışanlarımızı ve toplumumuzu doğru bilgi ile bilinçlendirmenin gücüne inanırız.

Yaşam Kalitesi

Yaşam kalitesinin artması ile insanların huzur ve mutluluğunun doğru orantılı olduğuna inanır ve her durumda çalışanlarımızın ve hizmet verdiğimiz toplumumuzun yaşam kalitesini yükseltmeyi kendimize amaç ediniriz.

Çevre Koruma Bilincimiz

“Sürdürülebilir Yaşam İçin Sürdürülebilir Çevre” bilinci ile hareket eder, çevre ve dünyanın korunmasına yönelik çalışmalarımız ile doğayı sahipleniriz.